Qualitatis inspecteert Qualitatis Inspectie inspecteert bedrijven voor het SNA-Keurmerk (voorheen NEN-4400), SNF, ABU, NBBU, OSB, FCBV, MVO en Fair Produce.

Lees meer over Qualitatis Inspectie

Normen en keurmerken

SNA Keurmerk / NEN4400-1

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk, voorheen NEN-4400) is ontstaan vanuit een sterke wens tot zelfregulering binnen de uitzendsector. Het doel van dit keumerk is het bestrijden van illegaliteit en fraude en risico’s te beperken binnen de uitzendsector. Laat uw bedrijf nu certificeren door Qualitatis Inspectie.

Lees meer over het SNA Keurmerk / NEN4400-1

SNF Huisvesting

Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd.

Lees meer over het SNF Huisvesting

Fair Produce Keurmerk

Consumenten willen een eerlijk geproduceerd product. Kiest de consument een Fair Produce-product, dan hebben ze de maximale zekerheid dat de werknemers die werken bij de bedrijven die de champignons produceren en verhandelen, fair zijn behandeld en een eerlijk loon krijgen.

Lees meer over het Fair Produce Keurmerk

ABU Keurmerk

Jaarlijks gaan 750.000 uitzendkrachten aan de slag. Ondernemingen zijn op zoek naar kwalitatief goede en betrouwbare uitzendondernemingen. Met het ABU-Keurmerk geeft u zekerheid. ABU toets zijn leden streng op de kwaliteit en de naleving van wet- en regelgeving. Qualitatis Inspectie helpt u graag met het behalen van uw ABU-Keurmerk.

Lees meer over het ABU Keurmerk

SZP Keurmerk (Sector Pluimvee)

Het secretariaat van Sociale Zaken Pluimvee Industrie (SZPI) is het aanspreekpunt voor alle activiteiten op het gebied van sociale aangelegenheden in de pluimveesector.
Qualitatis kan uw onderneming toetsen volgens de richtlijnen van de pluimveesector.

Lees meer over het SZP Keurmerk (Sector Pluimvee)

NBBU Keurmerk

De NBBU, is de brancheorganisatie voor mkb-ondernemers in de bemiddelings- en uitzendbranche.
Door middel van het NBBU-Keurmerk laat u zien dat u een professioneel opererende onderneming bent. De NBBU houdt Cao-controles om ervoor te zorgen dat NBBU-cao’s worden gehandhaafd. Daarnaast moet u ook beschikken over het SNA-Keurmerk.

Lees meer over het NBBU Keurmerk

SNF Inleen

Bent u een organisatie die zelf geen huisvestiging beheert maar alle huivestigingen ten behoeve van arbeidsmigranten inhuurt bij SNF-geregistreerde ondernemingen? Meldt u zich dan aan voor het SNF-inhuur-register. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voldoen aan de eisen voor het SNF-inhuur-register en jaarlijks kunnen aantonen dat voor alle arbeidsmigranten huisvestiging is gerealiseerd bij SNF-registreerde partijen.

Lees meer over het SNF Inleen

OSB Keurmerk

Voor opdrachtgevers is het OSB-Keurmerk een belangrijke graadmeter voor kwaliteit en stelt eisen aan de schoonmaak- en glazenwasserbedrijven die lid zijn van de OSB. Qualitatis Inspectie B.V. heeft van het OSB het predicaat 'preffered supplier' verstrekt gekregen voor het auditen van het OSB Keurmerk.

Lees meer over het OSB Keurmerk

FCBV (Sector Vlees)

Wanneer u in het bezit bent van het FCBV Keurmerk, betekent het dat u als onderneming aangesloten bent van de grootste belangenbehartiger in de vleessector, De Centrale Organisatie voor de Vleessector (FCBV). Dit is een organisatie die de collectieve belangen behartigt van werkgevers in de Nederlandse vleessector, zowel internationaal als nationaal.

Lees meer over het FCBV (Sector Vlees)

Keurmerk Qualitatis Inspectie MVO

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering en staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maakt u bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten, houdt u hierbij rekening met de belangen van uw belanghebbende (stakeholders)? Dan kunt u volgens Keurmerk NL MVO een bedrijf zijn die in aanmerking kan komen voor het Keurmerk NL MVO

Lees meer over het Keurmerk Qualitatis Inspectie MVO

Actueel

22 mei 2017

Aanpassing Wml per 1 juli 2017

Bij publicatie d.d. 22 mei 2017 is de regeling van de Minister van SZW gepubliceerd aangaan de aanpassing van het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag.

lees meer
26 apr 2017

Nieuwe versie Reglement Inspectievoorwaarden SNF Schema

In nieuwe versie van het reglement Inspetcievoorwaarden SNF Schema zijn enkele technische aanpassingen en verbeteringen toegepast Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten & SNF Harmonisatiedocument & Handboek SNF of Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten Inhuurregister - SNF Harmonisatiedocument & Handboek SNF)

lees meer

Zes locaties

Qualitatis inspectie werkt vanuit 6 locaties in Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hardenberg en de units in Maastricht, Groningen, Amstelveen, Nijmegen en Rotterdam-Rijnmond.

Er is dus altijd een Qualitatis inspecteur bij u in de buurt.

Lees meer over onze inspecteurs

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie ontvangen over onze inspecties, neem dan direct contact met ons op via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres. U kunt ook contact opnemen via het online contactformulier.

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl