Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl
25 aug 2017

Aanpassingen SNF Schema ingaande 1 september 2017

Ingaande 1 september 2017 zal het SNF Schema inzake de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten (ofwel de norm voor het reguliere SNF-register) en de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register op enkele punten aangepast worden. Gewijzigde eisen in de norm die nog niet in een voorgaande versie van de norm waren opgenomen danwel wijzigingen in interpretatie of toelichting op de norm die nieuw in het harmonisatiedocument zijn beschreven, dienen één maand na publicatie van de betreffende versie van de norm of harmonisatiedocument te zijn doorgevoerd en worden dan ook in alle controles die vanaf één maand na publicatie plaatsvinden gehanteerd.

lees meer