Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Verbod op inhoudingen op het Wml (4.2.3.1.4) C2 van het SNA Schema Vleessector

06 nov 2018

In de COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE VLEESSECTOR (2017-2019) is het volgende opgenomen ten aanzien van huisvesting: Sociale partners hebben besloten om de landelijke norm voor huisvesting te volgen. De norm zal niet opgenomen worden in de NEN. Voor Sociale Partners is met name een van de uitgangspunten, dat alleen de werkelijke huisvestingskosten in rekening zullen worden gebracht, van belang.

Bij navraag bij het COV heeft het COV verklaard dat zij met ‘de landelijke norm voor huisvesting’ het volgende bedoelen: Onder de landelijke norm voor huisvesting verstaan sociale partners de Stichting Normering Flexwonen en de normelementen zoals opgenomen in de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Ten tijde van het voor het eerst opnemen van dit lid in de cao was de Stichting Normering Flexwonen en de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten nog in ontwikkeling, reden waarom deze niet expliciet zijn genoemd.

Op basis van bovenstaande is derhalve vast te stellen dat het voor een (uitzend)onderneming die onder C2 van het SNA Schema valt en aan alle andere eisen voldoet ten aanzien van het verbod op inhoudingen toegestaan is om inhoudingen te doen op het Wml.

Terug naar nieuws