Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Nieuws SNF Schema

03 jan 2019

In de SNF-norm staat bij onderdeel 1.4.1 dat voor bestaande huisvesting in woonvorm e, huisvesting op recreatieterrein, bewoners in hun slaapvertrek per persoon minimaal 2,7m2 vloeroppervlak ter beschikking hebben. Als gebruik gemaakt wordt van deze uitzondering, dan mogen maximaal 2 mensen de slaapruimte gebruiken. Het bestuur van SNF heeft besloten dat deze uitzondering geldt tot 31-12-2023. Vanaf 1-1-2024 moet in alle woonvormen 3,5m2 per persoon in het slaapvertrek beschikbaar zijn.

Vanzelfsprekend zal deze uiterste termijn in een volgende versie van de norm worden opgenomen. Maar aangezien die nog een poosje op zich laat wachten, leek het de SNF goed om u zo spoedig mogelijk na dit besluit hierover te informeren.

Terug naar nieuws