Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl
22 feb 2018

Factsheet normale arbeidsduur januari 2018

Binnen het SNA-keurmerk wordt getoetst of de onderneming ten minste volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) betaalt. De Wml kent geen minimumloon per uur, maar wel een minimumloon per week. Om te bepalen of een onderneming minimaal conform de Wml betaalt, wordt de geldende normale arbeidsduur (per week) in de van toepassing zijnde cao als uitgangspunt genomen voor het berekenen van het minimumloon per week naar een minimum loon per uur. Vervolgens wordt het berekende minimum loon per uur getoetst aan het betaalde bruto uurloon.

lees meer
21 feb 2018

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als organisatie krijgt u dan meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Qualitatis Inspectie krijgt de laatste tijd steeds meer vragen hoe zij met de AVG omgaat versus uitvoering van inspecties maar ook hoe bedrijven die geïnspecteerd worden zelf met de AVG moeten omgaan.

lees meer
21 feb 2018

Wijziging geboortedatum ondernemingen per 1 maart 2018 SNF Schema

SNF heeft besloten om per 1 maart 2018 de registratiedatum eenmalig aan te passen voor alle geregistreerde ondernemingen. Deze aanpassing vindt plaats nadat SNF het inspectierapport heeft ontvangen van de eerstvolgende inspectie. Voor alle ondernemingen waarvan SNF de inspectierapporten ontvangt tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2019 wordt de herregistratiedatum aangepast. De herregistratiedatum is de datum die u van ons ontvangt in de continueringsmail. Dit zal de datum worden van de inspectie + 12 maanden. Conform het reglement registratie (artikel 9, lid 9) mag de periodieke inspectie niet meer dan 2 maanden voor de uiterste datum van inspectie (datum registratie + 1 jaar, minus 6 weken vanwege rapportage) plaatsvinden.

lees meer