Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl
09 mrt 2017

Inhouding onder Wml en huisvesting

Indien er sprake is van inhoudingen onder het wettelijk minimumloon (Wml) op het gebied van huisvesting dan moet er aan bepaalde zaken voldaan worden. Eén van deze zaken is dat er huisvesting wordt betrokken van een gecertificeerde huisvester of erkende woningbouwvereniging.Als er sprake is van inhoudingen onder het Wml inzake huisvesting van een gecertificeerde huisvester of erkende woningbouwvereniging en men blijft binnen het vastgestelde percentage dan ontstaat er geen probleem.Er ontstaan problemen als er sprake is van niet gecertificeerde huisvester(s) of niet-erkende woningbouwvereniging(en). Om herstel toe te passen dienen inhoudingen alsnog te worden voldaan aan de werknemers. Tevens zijn de dan verstrekte machtigingen onrechtmatig, immers worden er zaken gedaan met niet gecertificeerde huisvesters of niet-erkende woningbouwverenigingen.

lees meer
15 feb 2017

Huisvesting arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven en SNF

Vanaf de start van het SNF-keurmerk is de positie van agrarische bedrijven voor het behalen van het SNF-keurmerk een lastige geweest, met name vanwege de “politieke” discussie tussen sociale partners over de invulling van de controle op goed werkgeverschap. Daardoor is registratie bij SNF lange tijd niet mogelijk geweest. Op initiatief van het bestuur van SNF en in samenwerking met LTO is er een pilot gehouden . Het bestuur heeft op basis van de ervaringen uit de pilot een aantal richtinggevende besluiten genomen, waardoor het SNF- keurmerk nu ook kan worden behaald door agrarische bedrijven. Qualitatis Inspectie is een van de inspectie instellingen die het SNF Keurmerk / SNF Schema mogen uitvoeren. Neem voor meer informatie contact met ons op.

lees meer