Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Wijziging geboortedatum ondernemingen per 1 maart 2018 SNF Schema

21 feb 2018

Wat betekent deze aanpassing voor ondernemingen?


• De datum van registratie op het certificaat, dat gedownload kan worden via de website van Stichting Normering Flexwonen, blijft ongewijzigd.
• De inspectie voor het jaar 2019 of begin 2020 kan eenmalig eerder of later plaats vinden dan 12 maanden. Dit is afhankelijk van het ontvangst van het inspectierapport bij SNF tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2019.
• De datum voor de volgende inspectie wordt nog steeds aangegeven in de continueringsmail. Zorg daarom altijd dat SNF in bezit is van de juiste contactgegevens (e-mailadres).
• Qualitatis Inspectie is op de hoogte van deze eenmalige wijziging.

• De wijziging heeft géén invloed op de hoogte van de jaarbijdrage bij Stichting Normering Flexwonen
Indien u nog vragen heeft over deze wijziging, kunt u uw vraag per e-mail aan Stichting Normering Flexwonen stellen: info@normeringflexwonen.nl.  
Deze werkwijze is in lijn met de werkwijze die Qualitatis Inspectie sinds 1 januari 2017 hanteert. Derhalve wijzigt er voor de klanten van Qualitatis Inspectie niets.
Wel blijft de mogelijkheid bestaan dat u eenmalig in een inspectie periode uitstel kunt aanvragen van een inspectie met maximaal 3 weken.
Deze aanvraag dient een maand voor de uitvoering van de geplande inspectie te worden aangevraagd. Bij eventuele overmacht zal hier ook rekening meegehouden worden. 
Deze regeling geldt zowel voor het SNF Schema regulier register (huisvesting) als voor het SNF Schema inhuur register.

Terug naar nieuws