Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Àanpassing algemene voorwaarden SNA en SNF Schema per 1 oktober 2018

05 sep 2018

I.v.m. noodzakelijke verduidelijkingen aangaande de AVG worden vanaf 1 oktober 2018 de nieuwe algemene voorwaarden voor zowel het SNA Schema als het SNF Schema van toepassing.

REG-05 v06 Inspectievoorwaarden SNF Schema vervangt versie v05, aanpassingen zijn terug te vinden op pagina 23 van het bestand.

REG-01 v22 Inspectievoorwaarden SNA Schema vervangt versie v21, aanpassingen zijn terug te vinden op pagina 27 en 28 van het bestand

Attentie uitgave certifcaten SNA Schema: Een certificaat uitgegeven door Qualitatis Inspectie wordt alleen op aanvraag verstrekt. Bij het openbaar maken van het certificaat zal de onderneming haar eigen verantwoordelijkheid moeten nemen binnen de Algemene verordeining gegevensbescherming. De inspectiebevindingen alsmede onderbouwing van eventuele uitsluitingen zijn gerapporteerd in de bij dit inspectiecertificaat behorend inspectierapport en mogen alleen in combinatie met elkaar worden gepubliceerd.

Terug naar nieuws