Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Nieuwbericht SNF d.d. 5 september 2018

05 sep 2018

Nieuwbericht SNF d.d. 5 september 2018

Aan: alle gebruikers van het locatieregister SNF Schema

Geachte heer, mevrouw,

Misschien heeft u het al gemerkt, maar we zijn bezig met het doorvoeren van een aantal verbeteringen in het locatieregister. Hierbij informeren we u over deze verbeteringen en over het ‘afsluiten’ van categorie F. Dit vergt aandacht van uw kant.

Naast een aantal kleinere verbeteringen, zijn de volgende zaken voor u zichtbaar:

-      Automatisch vullen plaatsnaam.Het invullen van de postcode leidt vanaf nu tot het automatisch vullen van de straatnaam én de plaats.

In geval van een buitenlands adres, kiest u de optie ‘buitenlands adres’. Dan kunt u de straatnaam en plaats wél zelf invullen.

-      Categorie invullen. We zien dat de categorie huisvesting is niet altijd is ingevuld. Dus of de locatie een reguliere woning, hotel/pension, woonunit, wooneenheid in gebouwencomplex of op recreatieterrein is. We vragen u dringend om dat z.s.m. alsnog te doen, als dat nog niet gedaan is.

-      Categorie F vervalt. Sommige organisaties gebruiken ‘categorie F- overig’. Deze categorie is destijds voorbehouden voor seizoensgebonden huisvesting in de agrarische sector. Maar tot op heden zijn daar geen afspraken over gemaakt tussen SNF en de agrarische sector. Eigenlijk kon niemand dus ‘categorie F’-huisvesting hebben! Vanaf nu is daarom ‘categorie F’ niet meer te kiezen in het locatieregister. Als u eerder ‘categorie F’ bij een locatie had gekozen, is dit veld nu leeg. We vragen u om dit alsnog in te vullen.

-      Twee lijsten te downloaden. Vanaf nu kunt u twee lijsten downloaden: de ‘actuele huisvestingslijst’ en de ‘totale huisvestingslijst’. In de actuele huisvestingslijst staan alleen de actuele locaties. Deze lijst heeft de inspecteur bij de start van de inspectie ondertekend nodig. In de totale huisvestingslijst staan de locaties die u ooit heeft aangemaakt. Het kan zijn dat de inspecteur tijdens de inspectie hier ook naar vraagt om een idee te krijgen van de mutaties.

Verder zijn we bezig om te onderzoeken of er een makkelijkere manier voor het maandelijks bijwerken van de locaties is te vinden. We overwegen om een Excel-upload of een API te ontwikkelen. Bij de ondernemingen met meer dan 75 locaties hebben we de wens en mogelijkheden uitgevraagd. Afhankelijk van de kosten en de wensen zullen we kijken of het mogelijk is dit makkelijker te maken.

 De ingansdatum is vanaf 15 september 2018 met een overgangstermijn van 1 maand. Vanaf 15 oktober 2018 is het invullen en bijhouden van het locatieregister een verplichting voor registratie. Het niet invullen en bijhouden van het locatieregister kan uiteindelijk leiden tot schorsing en doorhaling. We hopen dat dat niet nodig zal zijn.

 

Mocht u vragen hebben over het locatieregister of problemen ervaren, laat u dat dan weten aan de SNF. Het liefst per e-mail met schermprints van de ervaren problemen. Dan kan de SNF die het beste oplossen.

Terug naar nieuws