Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Pilot SNA Schema 1 mei 2019 tot 1 oktober 2019

25 apr 2019

Naar aanleiding van de discussie over de handhaving van de Wet DBA, heeft de werkgroep ZZP van de SNA gekeken naar wat SNA kan doen om een redelijke mate van gelijkwaardigheid in de contractuele verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te toetsen. Een onderwerp van gesprek zijn de kosten voor hulpmiddelen, materialen e.d. die in rekening gebracht worden door gecertificeerde aan de ZZP’er.

De werkgroep acht het van belang dat, indien er kosten door de gecertificeerde aan de ZZP’er in rekening gebracht worden, dit schriftelijk overeengekomen is en daardoor transparant is voor zelfstandige en inspectie-instelling. Om dit vorm te geven kan een normelement toegevoegd worden aan de norm bij ‘4.2.5.3 Uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een zzp’er’.

Voordat er een normelement wordt toegevoegd zal er eerst een pilot worden gehouden in de periode 1 mei tot 1 oktober 2019 of de voorgestelde werkwijze toetsbaar is. De pilot vindt plaats op basis van artikel 11 lid 7 van het reglement Registratie van de SNA en is derhalve een verplicht onderdeel van de inspectie. In de pilot periode hebben de bevindingen echter geen invloed op het inspectie resultaat.

Alle ondernemingen die in de periode 1 mei ror  oktober 2019 worden geïnspecteerd op basis van een volledige inspectie worden voorafgaande inspectie hierover nader geïnformeerd.

Terug naar nieuws