Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Nieuws Fair Produce ingaande 1 juli 2019

04 jun 2019

FP gecertificeerden,

In de FP normen voor telers, handelaren en uitzendbureaus is het volgende opgenomen:

de kosten voor huisvesting, indien aangeboden door de werkgever, mogen niet meer bedragen dan 20% van het voor de werknemer geldende wettelijk minimum(jeugd)loon;

Het geldende wettelijke minimumloon is een periodeloon (week, 4 weken, maand) gebaseerd op een bepaald aantal uren per week (36, 38, 40). Het kan voorkomen dat een medewerker incidenteel of structureel niet het volledig aantal uren werkt, maar bijvoorbeeld maar 30 uur per week.

De vraag is hoe dan omgegaan moet worden met de inhouding huisvesting.

Na advies ingewonnen te hebben bij o.a. de Inspectie SZW heeft het bestuur besloten dat de inhouding van 20% gedaan moet worden op het geldende wettelijk minimum(jeugd)loon gebaseerd op de hoeveelheid gewerkte uren.

Dus als iemand in een week 30 uur werkt en de normale arbeidsduur is 40 uur, dan kan 20% ingehouden worden van 30/40-ste van het geldende wettelijk minimum (jeugd)loon.

Daarbij wordt gekeken per verloningsperiode. Dus bij weekbeloning per week, bij 4 weken beloning per 4 weken en bij maandbeloning per maand.

Onderstaand 2 rekenvoorbeelden:

- Iemand van 25 jaar werkt 40 uur per week, het wettelijk minimumloon is (per 1 juli 2019) € 377,45. Er mag dan 20% x 377,45 = € 75,49 maximaal ingehouden worden.

- Iemand van 25 jaar werkt normaal 40 uur per week, maar 1 week 30 uur. Er mag dan 20% x 30/40 x € 377,45 = € 56,62 ingehouden worden.

Deze interpretatie wordt van toepassing vanaf 1 juli 2019.

Stichting Fair Produce 

Terug naar nieuws