Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Norm interpretaties en aanpassingen

Op deze pagina vindt u de Interpretaties en aanpassingen terug zoals deze zijn vastgelegd door de CCvD Stichting Normering Arbeid. Door de publicatie via de website van Qualitatis Inspectie B.V. betekent dat deze interpretaties en/of aanpassingen vanaf de dag van publicatie dan wel opnieuw op de dag van ingang dan ook door Qualitatis Inspectie B.V. worden gehandhaafd. Publicatie op de website van Qualitatis Inspectie B.V. verplicht andere inspectie instellingen niet om zich aan de interpretatierichtlijn zoals deze is opgesteld door de CCvD Stichting Normering Arbeid te houden, hierin heeft iedere inspectie instelling conform ISO 17020 zijn eigen bevoegdheden. Wel is bepaald in een overeenkomst tussen Stichting Normering Arbeid en de met haar gecontracteerde inspectie instellingen zich dienen te houden aan de publicatie en invoering van aanpassing- en interpretatie documenten die door Stichting Normering Arbeid zijn gepubliceerd. Daarnaast worden sinds februari 2012 de norminterpretaties en/of aanpassingen ook gepubliceerd op de website Stichting Normering Arbeid onder kop download van Stichting Normering Arbeid in het Handboek Normen.

Publicatie aangepaste versie SNF Schema Normen

31 aug 2017

De wijzigingen zijn niet van inhoudelijke maar van tekstuele aard inzake de uitvoering van de inspecties zoals ook gepubliceerd op 25 augustus 2017.

De aangepaste versies van de normen zijn hieronder terug te vinden evenals het harmonisatiedocument

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten - SNF Regulier - versie 7.2 ingaande 1 september 2017

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten - SNF Inhuur - versie 1.2 ingaande 1 september 2017

Harmonisatiedocument SNF versie 7.2 ingaande 1 september 2017

De nieuwe versies treden in werking op 1 september 2017, voorgaande versie zijn dan komen te vervallen

Aldus Hoogenweg, 31 augustus 2017

De technisch manager SNF Schema SNF regulier

De technisch manager SNF Schema Inhuur

De inspectie- en accrediatie manager

Terug naar nieuws