Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Norm interpretaties en aanpassingen

Op deze pagina vindt u de Interpretaties en aanpassingen terug zoals deze zijn vastgelegd door de CCvD Stichting Normering Arbeid. Door de publicatie via de website van Qualitatis Inspectie B.V. betekent dat deze interpretaties en/of aanpassingen vanaf de dag van publicatie dan wel opnieuw op de dag van ingang dan ook door Qualitatis Inspectie B.V. worden gehandhaafd. Publicatie op de website van Qualitatis Inspectie B.V. verplicht andere inspectie instellingen niet om zich aan de interpretatierichtlijn zoals deze is opgesteld door de CCvD Stichting Normering Arbeid te houden, hierin heeft iedere inspectie instelling conform ISO 17020 zijn eigen bevoegdheden. Wel is bepaald in een overeenkomst tussen Stichting Normering Arbeid en de met haar gecontracteerde inspectie instellingen zich dienen te houden aan de publicatie en invoering van aanpassing- en interpretatie documenten die door Stichting Normering Arbeid zijn gepubliceerd. Daarnaast worden sinds februari 2012 de norminterpretaties en/of aanpassingen ook gepubliceerd op de website Stichting Normering Arbeid onder kop download van Stichting Normering Arbeid in het Handboek Normen.

Nieuws SNF Schema

03 jan 2019

In de SNF-norm staat bij onderdeel 1.4.1 dat voor bestaande huisvesting in woonvorm e, huisvesting op recreatieterrein, bewoners in hun slaapvertrek per persoon minimaal 2,7m2 vloeroppervlak ter beschikking hebben. Als gebruik gemaakt wordt van deze uitzondering, dan mogen maximaal 2 mensen de slaapruimte gebruiken. Het bestuur van SNF heeft besloten dat deze uitzondering geldt tot 31-12-2023. Vanaf 1-1-2024 moet in alle woonvormen 3,5m2 per persoon in het slaapvertrek beschikbaar zijn.

Vanzelfsprekend zal deze uiterste termijn in een volgende versie van de norm worden opgenomen. Maar aangezien die nog een poosje op zich laat wachten, leek het de SNF goed om u zo spoedig mogelijk na dit besluit hierover te informeren.

Terug naar nieuws