Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl
12 apr 2019

Overgenomen ABU bericht d.d. 9 april 2019 Definitie oproepovereenkomst in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De oproepovereenkomst is op dit moment geen juridische begrip. Met de term wordt vaak verwezen naar een nul-urencontract of een min-maxcontract. De Wab – die vermoedelijk zal ingaan op 1 januari 2020 – brengt hier met een wettelijke definitie verandering in. Omdat de Wab strenge regels kent voor oproepovereenkomsten, is van belang te weten wanneer uitzendovereenkomsten kunnen worden aangemerkt als oproepovereenkomst.

lees meer
02 dec 2018

Aankomende aanpassingen SNA Schema (NEN4400-1) voor het jaar 2019

In het komende jaar zullen er enkele aanpassingen in het SNA Schema (NEN4400-1) worden doorgevoerd. Hierbij valt te denken aan verduidelijkingen in het SNA Schema, het verwijderen van dubbelingen, het weer activeren van een normonderdeel, uitvoering geven van eisen die in de ABU / NBBU staan aangaande de loonstroken en enkele andere zaken. De methodiek van inspecteren op de normonderdelen verandert niet. De beoordeling op de normelementen waarop de aanpassingen betrekking hebben zal pas ingaan op het moment dat de Raad voor Accreditatie hiervoor toestemming geeft. Wel is het van belang dat u als onderneming hieraan al vanaf 1 januari 2019 intern al uitvoering aangeeft.

lees meer
30 nov 2018

Aanpassing SNA Schema normelement 4.2.1.d 1 januari 2019 financiële administratie

Belangrijk SNA Schema nieuws! De diverse activiteiten van een onderneming zijn niet altijd makkelijk uit de financiële administratie op te maken. Dit is wel van belang om uw risico’s in beeld te houden en daarmee ook een accurate en vlotte SNA Schema inspectie mogelijk te maken. Om beter inzicht te krijgen in die activiteiten, vindt er met ingang van 1 januari 2019 een toevoeging plaats bij normelement 4.2.1. sub d Normelement 4.2.1 sub d zal als volgt worden geformuleerd: ‘Voorts moet de onderneming: inzicht geven in de bedrijfsactiviteiten die door de onderneming worden uitgevoerd, waarbij de verschillende bedrijfsactiviteiten gegroepeerd uit de financiële administratie moeten blijken’.

lees meer