SNF Huisvesting 

Qualitatis Inspectie B.V. is aangewezen om de uniforme huisvestingsnorm van Stichting Normering Flexwonen (SNF) en het SNF Inhuur register te gaan uitvoeren. Beiden normen zijn eigendom van het SNF, een organisatie die is opgenomen in het 'reguliere' register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen Ruimte en privacy, Sanitair, Veiligheid en Hygiëne, Voorzieningen, Informatievoorziening en overige eisen, en Brandveiligheid. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen.

De voordelen van de SNF Norm voor Huisvesting van Arbeidsmigranten

Een organisatie die is opgenomen in het 'reguliere' register van SNF (SNF Norm van Huisvesting voor Arbeidsmigranten) voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen Ruimte en privacy, Sanitair, Veiligheid en Hygiëne, Voorzieningen, Informatievoorziening en overige eisen, en Brandveiligheid. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Daarnaast kunnen ondernemingen die zaken doen met ondernemingen die opgenomen zijn het 'reguliere' register van SNF een beroep doen op het besluit van 24 oktober 2016 zoals gepubliceerd in het Staatsblad nummer 419 inzake de schriftelijke volmacht om in naam van de medewerker betalingen te verrichten voor huisvesting.

Qualitatis inspecteert uw bedrijf voor het SNF Norm voor Huisvesting van Arbeidsmigranten

Qualitatis Inspectie B.V. mag als conformiteitsbeoordelingsinstantie deze norm uitvoeren. Zij staat als zodanig ook gepubliceerd op de website van Stichting Normering Flexwonen. De Norm van Huisvesting voor Areidsmigranten zal ook onder accreditatie worden gebracht, in het Staatsblad nummer 419 staat het belang hiervan benoemd. Op dit moment is de norm nog niet onder accreditatie geplaatst en ook de inspecties vinden derhalve ook nog niet onder accreditatie plaats.

Belangrijk voor uw SNF Norm voor Huisvesting van Arbeidsmigranten

Voor het 'reguliere' register is het aantal controles is afhankelijk van het aantal huisvestingslocaties. Om de omvang van de steekproef te bepalen wordt een staffel gehanteerd. Deze kunt u terug vinden in de norm.

U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een offerte aanvragen via onze website.