Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Reglementen en Documenten 

 1. REG - 01 Inspectievoorwaarden Qualitatis Inspectie voor het SNA-Schema vanaf 1 februari 2017
 2. REG - 02 Algemene voorwaarden betalingen en contracten vanaf 1 september 2017
 3. REG - 03 Reglement Commissie Bezwaarschriften vanaf 1 januari 2017
 4. REG - 04 Reglement Klachten en verzoeken inzage op basis Wbp vanaf 1 januari 2017
 5. REG - 05 Reglement Inspectievoorwaarden Qualitatis Inspectie voor het SNF-Schema vanaf 1 september 2017
 6. Werkdocument Uitzonderingen op het verbod van verrekeningen en inhoudingen Wml
 7. Protocol verwerking persoonsgegevens Inspectie Instellingen 
 8. Protocol verwerking strafrechtelijke gegevens Inspectie Instellingen 
 9. Fair Produce Offerte aanvraagformulier
 10. Fair Produce Inspectievoorwaarden Qualitatis Inspectie
 11. SNF Aanmeldingsformulier Huisvesting of Inleenregister
 12. Handboek Normen SNA 17.01 ingaande per 1 april 2017
 13. Aanmeldingsformulier SNA
 14. SNA notitie inspectieproces na 1 juli 2014 en werkingssfeeronderzoek lid 3 tot 8 vallen onder accreditatie 
 15. SNA notitie risico gericht inspecteren
 16. Factsheet arbeidsduur en WML SNA versie 17.01 ingaande 22 juni 2017
 17. SNA Reglement College van Beroep per 1 juli 2014
 18. SNA Reglement Registratie 1 september 2017
 19. SNA Reglement Inspectie Instellingen 1 september 2017
 20. SNA Notitie Inspectieproces na toevoeging C.2 1 juli 2015 
 21. SNA procedure informatie uitwisseling belastingdienst
 22. Accreditatie verklaring Qualitatis Inspectie per 25 augustus 2016
 23. Beleid met betrekking tot interne beheersmaatregelen frequentie verlagende voorwaarden bullet 2c en 2e
 24. Klanttevredenheidsonderzoek / Klantbehoefte onderzoek 2015 2016
 25. Interne beheersmaatregelen verlaagde frequentie 8.2.2.
 26. Werkwijze en procedure registratie SNF inhuurregister
 27. Harmonisatiedocument SNF - versie 7.2 ingaande 1 september 2017
 28. Score kaart hygiënne SNF Schema ingaande 1 september 2017
 29. Brandweer Rapport geadviseerde locaties CO melders
 30. Brandweer De gevaren van CO
 31. Brandweer Plaatsingsadvies CO melders
 32. Website Brandweer inzake CO en CO melders