Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Reglementen en Documenten  

 1. REG - 01 Inspectievoorwaarden Qualitatis Inspectie voor het SNA Schema
 2. REG - 02 Algemene voorwaarden betalingen en contracten
 3. REG - 03 Reglement Commissie Bezwaarschriften 
 4. REG - 04 Reglement Verzoeken en klachten op basis AVG Qualitatis Inspectie 
 5. REG - 05 Reglement Inspectievoorwaarden Qualitatis Inspectie voor het SNF Schema 
 6. Factsheet normale arbeidsduur d.d. 1 oktober 2018
 7. Werkdocument Uitzonderingen op het verbod van verrekeningen en inhoudingen Wml
 8. Protocol verwerking persoonsgegevens Inspectie Instellingen op basis AVG
 9. Protocol verwerking strafrechtelijke gegevens Inspectie Instellingen op basis AVG
 10. Notitie SNA en de privacy wetgeving
 11. Handboek Normen SNA 17.02 ingaande per 1 april 2018
 12. SNA notitie inspectieproces na 1 juli 2014 en werkingssfeeronderzoek lid 3 tot 8 vallen onder accreditatie 
 13. SNA notitie risico gericht inspecteren
 14. SNA Reglement Registratie 1 september 2017
 15. SNA Reglement Inspectie Instellingen 1 september 2017
 16. SNA procedure informatie uitwisseling belastingdienst
 17. Accreditatie verklaring Qualitatis Inspectie   
 18. Interne beheersmaatregelen verlaagde frequentie 8.2.2.
 19. Werkwijze en procedure registratie SNF inhuurregister
 20. Harmonisatiedocument SNF - versie 7.3 d.d. 15 september 2018
 21. Score kaart hygiënne SNF Schema ingaande 1 september 2017
 22. Meetinstructie gebruiksoppervlakte (GBO) woningen januari 2018 
 23. Lijst met vragen en antwoorden behorende bij de meetinstructie gebruiksoppervlakte (GBO) woningen janauri 2018 
 24. Brandweer Rapport geadviseerde locaties CO melders
 25. Brandweer De gevaren van CO
 26. Brandweer Plaatsingsadvies CO melders
 27. Website Brandweer inzake CO en CO melders
 28. Doorlooptijden SNF Schema