Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Reglementen en Documenten 

 1. REG - 01 Inspectievoorwaarden Qualitatis Inspectie voor het SNA-Schema vanaf 1 februari 2017
 2. REG - 01 Inspectievoorwaarden Qualitatis Inspectie voor het SNA-Schema vanaf 1 april 2018 
 3. REG - 02 Algemene voorwaarden betalingen en contracten vanaf 1 september 2017
 4. REG - 03 Reglement Commissie Bezwaarschriften vanaf 21 december 2017
 5. REG - 04 Reglement Klachten en verzoeken inzage op basis Wbp vanaf 1 januari 2017
 6. REG - 04 Reglement Verzoeken en klachten op basis AVG Qualitatis Inspectie vanaf 25 mei 2018
 7. REG - 05 Reglement Inspectievoorwaarden Qualitatis Inspectie voor het SNF-Schema vanaf 21 december 2017
 8. Factsheet normale arbeidsduur d.d. 11 april 2018
 9. Werkdocument Uitzonderingen op het verbod van verrekeningen en inhoudingen Wml
 10. Protocol verwerking persoonsgegevens Inspectie Instellingen 
 11. Protocol verwerking strafrechtelijke gegevens Inspectie Instellingen 
 12. Notitie SNA en de privacy wetgeving
 13. SNF Aanmeldingsformulier Huisvesting of Inleenregister
 14. Handboek Normen SNA 17.01 ingaande per 1 april 2017
 15. Handboek Normen SNA 17.02 ingaande per 1 april 2018
 16. SNA notitie inspectieproces na 1 juli 2014 en werkingssfeeronderzoek lid 3 tot 8 vallen onder accreditatie 
 17. SNA notitie risico gericht inspecteren
 18. SNA Reglement Registratie 1 september 2017
 19. SNA Reglement Inspectie Instellingen 1 september 2017
 20. SNA procedure informatie uitwisseling belastingdienst
 21. Accreditatie verklaring Qualitatis Inspectie per 20 december 2017 
 22. Beleid met betrekking tot interne beheersmaatregelen frequentie verlagende voorwaarden bullet 2c en 2e
 23. Klanttevredenheidsonderzoek / Klantbehoefte onderzoek 2015 2016
 24. Interne beheersmaatregelen verlaagde frequentie 8.2.2.
 25. Werkwijze en procedure registratie SNF inhuurregister
 26. Harmonisatiedocument SNF - versie 7.2 ingaande 1 september 2017
 27. Score kaart hygiënne SNF Schema ingaande 1 september 2017
 28. Meetinstructie gebruiksoppervlakte (GBO) woningen januari 2018 
 29. Lijst met vragen en antwoorden behorende bij de meetinstructie gebruiksoppervlakte (GBO) woningen janauri 2018 
 30. Brandweer Rapport geadviseerde locaties CO melders
 31. Brandweer De gevaren van CO
 32. Brandweer Plaatsingsadvies CO melders
 33. Website Brandweer inzake CO en CO melders