Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Reglementen en Documenten 

 1. REG - 01 Inspectievoorwaarden Qualitatis Inspectie voor het SNA-Schema vanaf 1 februari 2017
 2. REG - 02 Algemene voorwaarden betalingen en contracten vanaf 1 september 2017
 3. REG - 03 Reglement Commissie Bezwaarschriften vanaf 21 december 2017
 4. REG - 04 Reglement Klachten en verzoeken inzage op basis Wbp vanaf 1 januari 2017
 5. REG - 05 Reglement Inspectievoorwaarden Qualitatis Inspectie voor het SNF-Schema vanaf 21 december 2017
 6. Werkdocument Uitzonderingen op het verbod van verrekeningen en inhoudingen Wml
 7. Protocol verwerking persoonsgegevens Inspectie Instellingen 
 8. Protocol verwerking strafrechtelijke gegevens Inspectie Instellingen 
 9. Fair Produce Offerte aanvraagformulier
 10. Fair Produce Inspectievoorwaarden Qualitatis Inspectie
 11. SNF Aanmeldingsformulier Huisvesting of Inleenregister
 12. Handboek Normen SNA 17.01 ingaande per 1 april 2017
 13. SNA notitie inspectieproces na 1 juli 2014 en werkingssfeeronderzoek lid 3 tot 8 vallen onder accreditatie 
 14. SNA notitie risico gericht inspecteren
 15. SNA Reglement College van Beroep per 1 juli 2014
 16. SNA Reglement Registratie 1 september 2017
 17. SNA Reglement Inspectie Instellingen 1 september 2017
 18. SNA Notitie Inspectieproces na toevoeging C.2 1 juli 2015 
 19. SNA procedure informatie uitwisseling belastingdienst
 20. Accreditatie verklaring Qualitatis Inspectie per 20 december 2017 
 21. Beleid met betrekking tot interne beheersmaatregelen frequentie verlagende voorwaarden bullet 2c en 2e
 22. Klanttevredenheidsonderzoek / Klantbehoefte onderzoek 2015 2016
 23. Interne beheersmaatregelen verlaagde frequentie 8.2.2.
 24. Werkwijze en procedure registratie SNF inhuurregister
 25. Harmonisatiedocument SNF - versie 7.2 ingaande 1 september 2017
 26. Score kaart hygiënne SNF Schema ingaande 1 september 2017
 27. Meetinstructie gebruiksoppervlakte (GBO) woningen janauri 2016 (vervalt per 1 januari 2018)
 28. Meetinstructie gebruiksoppervlakte (GBO) woningen januari 2018 (treedt in werking op 1 januari 2018)
 29. Lijst met vragen en antwoorden behorende bij de meetinstructie gebruiksoppervlakte (GBO) woningen janauri 2016 (vervalt per 1 janauri 2018)
 30. Lijst met vragen en antwoorden behorende bij de meetinstructie gebruiksoppervlakte (GBO) woningen janauri 2018 (treedt in werking per 1 janauri 2018)
 31. Brandweer Rapport geadviseerde locaties CO melders
 32. Brandweer De gevaren van CO
 33. Brandweer Plaatsingsadvies CO melders
 34. Website Brandweer inzake CO en CO melders