Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Reglementen en Documenten 

 1. REG - 01 Inspectievoorwaarden Qualitatis Inspectie voor het SNA-Schema vanaf 1 april 2018 
 2. REG - 02 Algemene voorwaarden betalingen en contracten vanaf 1 september 2017
 3. REG - 03 Reglement Commissie Bezwaarschriften vanaf 21 december 2017
 4. REG - 04 Reglement Verzoeken en klachten op basis AVG Qualitatis Inspectie vanaf 25 mei 2018
 5. REG - 05 Reglement Inspectievoorwaarden Qualitatis Inspectie voor het SNF-Schema vanaf 21 december 2017
 6. Factsheet normale arbeidsduur d.d. 4 mei 2018
 7. Werkdocument Uitzonderingen op het verbod van verrekeningen en inhoudingen Wml
 8. Protocol verwerking persoonsgegevens Inspectie Instellingen op basis AVG
 9. Protocol verwerking strafrechtelijke gegevens Inspectie Instellingen op basis AVG
 10. Notitie SNA en de privacy wetgeving
 11. SNF Aanmeldingsformulier Huisvesting of Inleenregister
 12. Handboek Normen SNA 17.01 ingaande per 1 april 2017
 13. Handboek Normen SNA 17.02 ingaande per 1 april 2018
 14. SNA notitie inspectieproces na 1 juli 2014 en werkingssfeeronderzoek lid 3 tot 8 vallen onder accreditatie 
 15. SNA notitie risico gericht inspecteren
 16. SNA Reglement Registratie 1 september 2017
 17. SNA Reglement Inspectie Instellingen 1 september 2017
 18. SNA procedure informatie uitwisseling belastingdienst
 19. Accreditatie verklaring Qualitatis Inspectie per 20 december 2017 
 20. Beleid met betrekking tot interne beheersmaatregelen frequentie verlagende voorwaarden bullet 2c en 2e
 21. Klanttevredenheidsonderzoek / Klantbehoefte onderzoek 2015 2016
 22. Interne beheersmaatregelen verlaagde frequentie 8.2.2.
 23. Werkwijze en procedure registratie SNF inhuurregister
 24. Harmonisatiedocument SNF - versie 7.2 ingaande 1 september 2017
 25. Score kaart hygiënne SNF Schema ingaande 1 september 2017
 26. Meetinstructie gebruiksoppervlakte (GBO) woningen januari 2018 
 27. Lijst met vragen en antwoorden behorende bij de meetinstructie gebruiksoppervlakte (GBO) woningen janauri 2018 
 28. Brandweer Rapport geadviseerde locaties CO melders
 29. Brandweer De gevaren van CO
 30. Brandweer Plaatsingsadvies CO melders
 31. Website Brandweer inzake CO en CO melders