Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Privacy Verklaring

In dit privacy statement informeren wij u over hoe er op de website van Qualitatis Inspectie B.V. wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Qualitatis Inspectie B.V. geen controle heeft. Dit privacy statement heeft daarom geen betrekking op verwijzingen naar informatiebronnen van derden.

Actief verstrekte informatie

Op diverse plaatsen op deze website kan u gevraagd worden voor een specifiek doel, zoals het aanvragen van een offerte, persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en adres. Dit kan ook gaan om eenmanszaken en personenvernnootschappen. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Hierbij geldt dat uw gegevens in beginsel niet aan derden zullen worden verstrekt en uitsluitend zullen worden gebruikt voor het omschreven doel.

Passief verstrekte informatie

Indien u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het 'IP-nummer' van uw computer, het besturingssysteem en de internet browser die u gebruikt. Voor zover Qualitatis Inspectie B.V. dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem en geaggregeerd verwerkt. Hierbij geldt dat deze gegevens in beginsel niet aan derden zullen worden verstrekt.

'Cookies'

Een methode die op veel internet pagina's wordt gebruikt om deze af te stemmen op de voorkeuren van de gebruiker, is het gebruik maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch op de computer van een bezoeker worden geplaatst door de bezochte internet pagina. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres en persoonsgegevens worden nadrukkelijk niet meegegeven. 

Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u het recht om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen, een aanvraag hiervoor kunt u schriftelijk doen dan wel per e-mail, hiervoor wordt verwezen naar het Reglement verzoeken en klachten inzage op basis AVG.

Ook kunt u informatie terugvinden in de navolgende protocollen

Protocol verwerking persoonsgegevens Inspectie Instellingen

Protocol verwerking strafrechtelijke gegevens Inspectie Instellingen SNA Schema

Qualitatis Inspectie B.V., t.a.v. de Inspectie- en accreditatie manager, Postbus 54, 7770 AB Hardenberg

AVG@q-inspectie.nl  t.a.v. de Inspectie- en accreditatie manager

Overige informatie

Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot Qualitatis Inspectie B.V.