Cookies op onze website

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Qualitatis Inspectie is, net zoals iedereen met een website, wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site. We gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie.
  • Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website.

Als u verder surft, geeft u ons toestemming om dit te doen. We onthouden uw keuze zodat u niet iedere keer dat u onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt.

Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Wijziging SNA schema per 1 januari 2020 deel 2

12 dec 2019

Vanuit Stichting Normering Arbeid zijn twee aanpassingsrapporten verschenen met betrekking tot de wijzigingen per 1 januari 2020. Het gaat om de volgende aanpassingsrapporten:

Aanpassingsrapport 2019-255: belangrijkste punt hierin heeft betrekking op de verhoudingen tussen ter beschikking stellen arbeid en aanneming van werk. Indien deze binnen de bandbreedte van ≥ 40% en ≤ 60% valt, worden er twee volledige steekproeven van beide activiteiten genomen. Dit zal in de praktijk betekenen dat de inspecteur meer tijd nodig heeft om tot een vaststelling te komen.

Aanpassingsrapport 2019-256: belangrijkste punt hierin is dat er vanaf 1 januari 2020 op de loonstrook vermeld moet zijn of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk is aangegaan en/of dat er sprake is van een oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 7:628a lid 9 en 10 BW.

De reden hiervoor is dat vanaf 2020 gerekend moet worden met een lage of hoge WW-premie. De WW-premie is dan onder andere afhankelijk van een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst. Om dit nieuwe systeem beter te kunnen handhaven, moet men vanaf 1 januari 2020 daarom de aard van de arbeidsovereenkomst op de loonstrook vermelden. Hierdoor moeten meerdere extra gegevens in de loonaangifte worden opgenomen. Het betreft een wettelijke maatregel die voor ieder bedrijf geldt.

Wanneer u de documenten inkijkt ziet u de wijzigingen in het rood weergegeven.

Terug naar nieuws