Cookies op onze website

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Qualitatis Inspectie is, net zoals iedereen met een website, wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site. We gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie.
  • Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website.

Als u verder surft, geeft u ons toestemming om dit te doen. We onthouden uw keuze zodat u niet iedere keer dat u onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt.

Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

SNF Schema Nieuw uitleg normelemt 2.3.1.3 en 5.1.3 en aanpassing Algemene Inspectievoorwaarden SNF Schema 1 juli 2019

29 jun 2019

Nadere uitleg normelement 2.3.1.3 en 5.1.3

Er worden regelmatig vragen gesteld over over normelement 2.3.1.3. Dit normelement geeft aan: Er is geen sprake van omstandigheden die tot gevaar of verwondingen kunnen leiden.
Hiermee wordt bedoeld omstandigheden in- en om het pand. In het geval dat er sprake is van woningen of wooneenheden in een gebouwencomplex geldt dit ook voor centrale ruimten als liften, trappenhuizen en gezamenlijke ruimten.

Hier valt onder andere onder, dit ter beoordeling van de uitvoerend inspecteur:

o trappen ( trapleuning dient gemonteerd te zijn),

o overlopen (voldoende ruimte, geen opslag),

o verlichting van gemeenschappelijke ruimtes

o vrije doorgang naar en door nooduitgangen

o kapotte ramen

o tocht

o zichtbare asbest die beschadigd is

o betonrot

o slechte galerijgangen etc.

Qualitatis Inspectie kan in bijzondere omstandigheden besluiten geen uitvoering te geven aan een inspectie als de brandveiligeid en/of bouwkundige staat van de locatie zo is dat er redelijkerwijs geen positief oordeel mogelijk is ook in de algemene inspectievoorwaarden SNF Schema opgenomen die vanaf 1 juli 2019 van kracht zijn.

Met betrekking tot normelement 5.1.3 wordt in de toelichting aangegeven: Als er een brandmeldinstallatie aanwezig is die is doorgeschakeld naar een Particuliere Alarm centrale of rechtstreeks naar de brandweer, hoeft het signaal van de rookmelders niet te worden gecontroleerd, maar wordt in het aanwezige logboek gecontroleerd of controle en keuring heeft plaatsgevonden.

Wat als er wel een werkende brandmeldinstallatie is en deze wordt niet doorgeschakeld naar een Particuliere Alarm centrale of rechtstreeks naar de brandweer, maar naar een centrale plaats zoals een ontvangstbalie. In principe gelden dan dezelfde voorwaarden als bij een directie doorschakeling naar een  Particuliere Alarm centrale of rechtstreeks naar de brandweer. Deze onissie zal bij de eerstkomende versie van de norm worden hersteld.

Aanpassing algemene inspectievoorwaarden SNF Schema ingaan de 1 juli 2019. De aanpassingen hebben betrekking op enkele verduidelijkingen evenals met de gelijkschakeling van procedurele aspecten die ook geldend zijn voor het SNA Schema welke ook onder accreditatie wordt uitgevoerd.

Terug naar nieuws