Cookies op onze website

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Qualitatis Inspectie is, net zoals iedereen met een website, wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site. We gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie.
  • Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website.

Als u verder surft, geeft u ons toestemming om dit te doen. We onthouden uw keuze zodat u niet iedere keer dat u onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt.

Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

DBA overeenkomsten binnen het SNA Keurmerk

25 okt 2019

Bij publicatie door de SNA op 28 november 2018 heeft er een aanpassing plaatsgevonden in het huidige normelement 4.2.5.3.3 per 1 januari 2019. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om de NEN4400-1:2017 binnen het SNA Keurmerk.

Omdat er nog steeds onduidelijkheid is omtrent de uitleg van dit normelement hierbij nogmaals de weergave zoals die opgenomen is in het Handboek Normen van de SNA vanaf 1 januari 2019.

Naar aanleiding van de discussie over de handhaving van de Wet DBA, heeft SNA gekeken naar wat SNA kan doen om meer zekerheid te bieden aan opdrachtgevers die werken met ZZP’ers. Daarbij wordt rekening gehouden met de (op dit moment) onduidelijkheid vanuit de wetgever ten aanzien van de voorwaarden wanneer er sprake is van zelfstandigheid en de mogelijkheden die de administratieve inspectie biedt. Verder is er inmiddels een groot aantal door de belastingdienst positief beoordeelde overeenkomsten gepubliceerd (zie: https://www.belastingdienst.nl). Naar aanleiding van bovenstaande worden de volgende wijzigingen doorgevoerd.

4.2.5.3.3 (voorheen 4.2.5.3.2): tussen de zzp’er en de onderneming of een met de onderneming in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW verbonden rechtspersoon schriftelijk een overeenkomst voor uitbesteden van werk of opdracht nemen tot het uitvoeren van de werkzaamheden is gesloten conform een door de Belastingdienst positief beoordeelde overeenkomst;

Interpretatie: De handhaving in het kader van de wet DBA door de overheid is in ieder geval opgeschort tot 1 januari 2021. SNA is van mening dat helderheid in de contractuele verhoudingen tussen opdrachtgever, zelfstandige en, mogelijk, tussenkomende partij belangrijk is. Tevens zijn er op dit moment voldoende door de Belastingdienst positief beoordeelde overeenkomsten beschikbaar welke door ondernemingen gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat voor het SNA-keurmerk het interpretatierapport 2017-202 wordt vervangen door dit interpretatierapport 2018202a. De onderneming zal vanaf 01-01-2019 moeten aantonen dat de overeenkomst is gesloten conform een door de belastingdienst positief beoordeelde overeenkomst.

Interpretatie: Een onderneming kan dit in ieder geval aantonen door het nummer van de gebruikte positief beoordeelde overeenkomst te vermelden op de eerste pagina van de gesloten overeenkomst. Daarbij moet de onderneming ook duidelijk maken:

1. welke zinnen/artikelen zijn aangepast ten opzichte van de positief beoordeelde overeenkomst;

2. welke zinnen/artikelen zijn toegevoegd ten opzichte van de positief beoordeelde overeenkomst;

3. dat de elementen uit de positief beoordeelde overeenkomst die niet aangepast mogen worden niet zijn aangepast en dat de toegevoegde en/of aangepaste zinnen/artikelen niet de rechtskracht van deze elementen aantasten.

Bovenstaande kan worden aangetoond door bijvoorbeeld het gebruik van aparte arcering/kleur van de betreffende elementen/zinnen/artikelen in de gesloten overeenkomst.

Terug naar nieuws