Cookies op onze website

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Qualitatis Inspectie is, net zoals iedereen met een website, wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site. We gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie.
  • Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website.

Als u verder surft, geeft u ons toestemming om dit te doen. We onthouden uw keuze zodat u niet iedere keer dat u onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt.

Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Norm interpretaties en aanpassingen

Op deze pagina vindt u de Interpretaties en aanpassingen terug zoals deze zijn vastgelegd door de CCvD Stichting Normering Arbeid. Door de publicatie via de website van Qualitatis Inspectie B.V. betekent dat deze interpretaties en/of aanpassingen vanaf de dag van publicatie dan wel opnieuw op de dag van ingang dan ook door Qualitatis Inspectie B.V. worden gehandhaafd. Publicatie op de website van Qualitatis Inspectie B.V. verplicht andere inspectie instellingen niet om zich aan de interpretatierichtlijn zoals deze is opgesteld door de CCvD Stichting Normering Arbeid te houden, hierin heeft iedere inspectie instelling conform ISO 17020 zijn eigen bevoegdheden. Wel is bepaald in een overeenkomst tussen Stichting Normering Arbeid en de met haar gecontracteerde inspectie instellingen zich dienen te houden aan de publicatie en invoering van aanpassing- en interpretatie documenten die door Stichting Normering Arbeid zijn gepubliceerd. Daarnaast worden sinds februari 2012 de norminterpretaties en/of aanpassingen ook gepubliceerd op de website Stichting Normering Arbeid onder kop download van Stichting Normering Arbeid in het Handboek Normen.

Belangrijk nieuws: Loonheffingskorting in apart document opnemen

29 mrt 2018

In december 2017 heeft de ABU bericht dat zij in haar nieuwe model uitzendovereenkomsten de bepaling met betrekking tot de loonheffingskorting hadden verwijderd omdat het BSN wegens privacywetgeving niet in de arbeidsovereenkomst mag worden opgenomen.

Het wettelijk kader ontbreekt en voor het BSN geldt een andere bewaartermijn dan voor de arbeidsovereenkomst. Hierdoor staan de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de loonheffingskorting nu niet meer in één document. Het advies van de ABU was om de opgaaf voor de loonheffingen daarom op een apart document op te nemen.

De ABU heeft toen aangegeven te onderzoeken of de Belastingdienst akkoord gaat met een opgaaf waarbij de gegevens voor de loonheffingskorting niet in één document worden opgenomen.

De ABU heeft inmiddels een antwoord ontvangen van de Belastingdienst. De belastingdienst geeft aan dat het niet voldoende is voor de opgaaf loonheffingen als het BSN alleen op het kopie-ID staat. Er moet een schriftelijke, gedagtekende en door de werknemer ondertekende verklaring zijn waarin hij o.a. zijn BSN-nummer opgeeft. De werkgever mag hiervoor een eigen model gebruiken, maar deze moet wel alle gegevens bevatten.

Terug naar nieuws