Cookies op onze website

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Qualitatis Inspectie is, net zoals iedereen met een website, wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site. We gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie.
  • Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website.

Als u verder surft, geeft u ons toestemming om dit te doen. We onthouden uw keuze zodat u niet iedere keer dat u onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt.

Heeft u een vraag over het Keurmerk ZZP Bemiddeling of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Waarom een keurmerk voor het bemiddelen van zzp-ers?

In de markt bestaat onduidelijkheid over de rol van de zzp-intermediair, soms met misverstanden tot gevolg. De NBBU vindt het belangrijk die onduidelijkheid weg te nemen. Bovendien bleek dat zzp-intermediairs behoefte hebben aan een keurmerk om zich positief te kunnen onderscheiden van andere dienstverleners. Opdrachtgevers en zzp'ers weten dat ze dan kiezen voor bemiddelaars die hun dienstverlening goed hebben ingeregeld en ook bereid zijn daarover transparantie te bieden.


Welke dienstverlening valt onder het keurmerk?

De certificering ziet toe op de dienstverlening ‘bemiddeling zzp’. Kijk hier voor informatie over de definitie van ‘bemiddeling zzp’, het verschil met de andere dienstverlening ‘tussenkomst’ en andere vragen. De onderneming die uitsluitend in zzp’ers bemiddelt, kan zich laten certificeren, evenals ‘mengbedrijven’. Dit zijn ondernemingen waarbij zzp-bemiddeling onderdeel is van de bedrijfsactiviteiten. De certificering geldt dan uitsluitend voor dat specifieke deel. Als het mengbedrijf SNA-gecertificeerd is, wordt hier rekening mee gehouden bij de beoordeling van een aantal overlappende normen.

Inhoud certificering

De dienstverlening van de bemiddelaar kan zich beperken tot het bij elkaar brengen van de zzp’er en diens opdrachtgever, maar kan ook verscheidene faciliterende en administratieve diensten omvatten. De inspecteur beoordeelt, afhankelijk van de geboden dienstverlening, welke normen van toepassing zijn.

De normen bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft het op orde hebben van de eigen (financiële) administratie volgens wet- en regelgeving. Het tweede deel betreft de dienstverlening. Ter illustratie noemen we hieronder een aantal normen die daarvan onderdeel kunnen zijn:

  • Gebruik van een beoordeelde overeenkomst tot bemiddeling;
  • Voldoen aan de afgesproken betalingstermijn jegens de zelfstandige;
  • Relevante ondernemersrisico’s blijven daadwerkelijk bij de zelfstandige liggen;
  • Facturatie op naam en voor rekening van de zelfstandige;
  • Procedures voor het aanleggen en onderhouden van het dossier van de zelfstandige;
  • Transparantie naar de opdrachtgever over de dienstverlening.

ZZP-controledocument

Download hier het zzp-controledocument inclusief beslisboom.

Wat zijn de kosten van het keurmerk?

Bij de certificering hoort een jaarlijkse controle, die wordt uitgevoerd door Qualitatis Inspectie. De eerste controle dient binnen een halfjaar na datum lidmaatschap plaats te vinden. De prijs is onder andere afhankelijk van de inspectieduur. De inspectieduur is afhankelijk van de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten en zal doorgaans een halve tot drie kwart dag in beslag nemen. Ook is het mogelijk dat er voorafgaande de inspectie een Quick Scan wordt uitgevoerd om te bepalen of u aan de eisen van het Keurmerk inzake bemiddeling voldoet.

Wie kan gecertificeerd worden?

Het keurmerk is bestemd voor de bemiddelaar die zich wil aansluiten bij de brancheorganisatie NBBU. De voor dit keurmerk gecertificeerde onderneming wordt opgenomen in het NBBU-register voor zzp-bemiddelaars. Aanmelden bij de NBBU kan hier.

Bent u al NBBU-lid?

NBBU-leden die al met hun uitzendactiviteiten lid zijn, maar ook voor zzp'ers bemiddelen (mengbedrijf), kunnen op vrijwillige basis voor de bemiddelingsactiviteiten het keurmerk behalen. Zij worden dan eveneens opgenomen in het NBBU-register voor zzp-bemiddelaars.

Contributieregeling zzp-bemiddelaars

Voor de contributieregeling verwijzen wij u naar de website van de NBBU