Cookies op onze website

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Qualitatis Inspectie is, net zoals iedereen met een website, wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site. We gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie.
  • Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website.

Als u verder surft, geeft u ons toestemming om dit te doen. We onthouden uw keuze zodat u niet iedere keer dat u onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt.

ABU Keurmerk

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is de belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Indien uw onderneming zich bij de ABU wilt aanmelden als lid, dient er eerst een toetredingsscreening bij uw onderneming uitgevoerd te worden. Qualitatis Inspectie B.V. heeft een overeenkomst afgesloten met de ABU om de zowel de toetredingsscreening als de controles te mogen uitvoeren.

Toetredingsscreening voor het ABU Keurmerk

Voor toelating tot het lidmaatschap dient uw uitzendonderneming in het SNA-Register opgenomen te zijn. In perioden dat de CAO voor uitzendkrachten verbindend is verklaard voert Qualitatis Inspectie in opdracht van de ABU direct een volledige inhoudelijke controle uit aan de hand van een screeningsdocument. Er wordt gecontroleerd op de correcte toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten en de CAO voor Vaste Medewerkers. Aan de hand van een beslisboom wordt bepaald of een positief rapport wordt afgegeven waarmee de onderneming kan toetreden tot het lidmaatschap. Voor de perioden dat de CAO voor Uitzendkrachten niet algemeen verbindend is verklaard verwijzen wij u door naar de informatie pagina van de ABU.

Periodieke screeningen voor het ABU Keurmerk

De ABU kent een systeem van periodieke screeningen om de kwaliteit van de ABU-leden te handhaven. In principe worden ABU-leden periodiek gescreend in het kader van het ABU-lidmaatschap. De periodiciteit van de CAO-screening wordt bepaald naar aanleiding van de resultaten van de laatste screening. Deze screening kan worden gecombineerd met de screening van het SNA-Schema (na afloop van een verkorte inspectie).

Controles voor Stichting Normering Arbeid

De Stichting Normering Arbeid SNA vereist gemiddeld twee controles per jaar. Uw onderneming wordt getoetst op onder andere betalingsgedrag (afdrachten sociale premies en belastingen), liquiditeit, solvabiliteit en documentscontrole.

U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een offerte aanvragen door middel van onderstaand aanvraagformulier.