Cookies op onze website

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Qualitatis Inspectie is, net zoals iedereen met een website, wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site. We gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie.
  • Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website.

Als u verder surft, geeft u ons toestemming om dit te doen. We onthouden uw keuze zodat u niet iedere keer dat u onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt.

Heeft u een vraag over een van de keurmerken of wilt u uw bedrijf laten inspecteren? Neem dan direct contact met ons op:

0523 - 677083
info@q-inspectie.nl

Gegevensbescherming 

Bedankt dat u onze website bezoekt. We werken continu aan het zo gebruiksvriendelijk en bruikbaar mogelijk maken van q-inspectie.nl, bijvoorbeeld door te zorgen dat u ook op een mobiel apparaat de website goed kunt weergeven. Maar we vinden ook het beschermen van uw persoonlijke gegevens een serieuze zaak en willen dat u zich op uw gemak voelt tijdens een bezoek aan onze website. Indien u onze website bezoekt worden algemene gegevens opgeslagen in een log van de webserver. Deze gegevens kunnen niet aan u als persoon worden verbonden en dus kunnen we u aan de hand van deze gegevens ook niet persoonlijk identificeren. Deze gegevens worden alleen verzameld voor statistische doeleinden en verbetering van de website.

Privacy Statement

1. Verantwoordelijke

Qualitatis Inspectie is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG). Dit houdt in dat Qualitatis Inspectie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Qualitatis Inspectie is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

2. Persoonsgegevens

Qualitatis Inspectie verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

3. Grondslag van de verwerking

Qualitatis Inspectie moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verantwoordelijke.

Gegevens ingevoerd op onze website

Qualitatis Inspectie gebruikt de gegevens die u op onze website invult (uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om de door u aangevraagde informatie toe te zenden. Deze verwerking is gebaseerd op toestemming. Eenmaal gegeven toestemming kunt u intrekken door een email te sturen naar info@q-inspectie.nl. Qualitatis Inspectie bewaart de persoonsgegevens zolang de toestemming gegeven en niet ingetrokken is.

Doorlinken naar ander platform

Als u doorlinkt naar een extern (bijvoorbeeld Social Media) platform, dan is het voor dat platform geldende Privacy Statement van toepassing.

Klantgegevens en gegevens van adviseurs

Qualitatis Inspectie gebruikt de gegevens van onze klanten en/of hun adviseurs (uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) voor de volgende zaken:

- Het toezenden van documenten zoals offerte, rapport, certificaat – aan klant en/of adviseur,

- Het communiceren van de planning en overige communicatie mbt (potentiële) opdrachten;

- Het uitvoeren van de audit of inspectie inclusief opstellen van en opname in de rapportage en op het certificaat;

- Mailingen m.b.t. trainingen en informatie m.b.t. normen/schema's;

- Meldingen en toezenden van certificaat aan beheerstichting;

- Accreditatie-instellingen en toezichthouders inzage geven in dossiers.

Deze verwerking is gebaseerd op de overeenkomst. Grondslag voor toezenden van informatie m.b.t. trainingen, normen of schema’s aansluitend bij de (potentiële) opdracht is gerechtvaardigd belang. Qualitatis Inspectie bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Of zo lang als op grond van de Archiefwet is vereist.

4. Beveiliging persoonsgegevens

Qualitatis Inspectie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens en ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan (Artikel 5, sub 1f, van de AVG). Zo draagt Qualitatis Inspectie er zorg voor dat de persoonsgegevens volgens de geldende stand der techniek door middel van passende technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd. Daarnaast is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot daartoe bevoegde medewerkers van Qualitatis Inspectie. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot deze persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. 

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen

Data, waaronder persoonsgegevens, worden opgeslagen op servers van Qualitatis Inspectie, TÜV Nederland, TÜV NORD en Hubspot. Persoonsgegevens worden niet aan derden toegezonden of doorverkocht tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

6. Uw privacyrechten

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten:

- Recht van inzage (AVG artikel 15);

- Recht op rectificatie (AVG artikel 16);

- Recht op gegevenswissing (“vergetelheid”, AVG artikel 17);

- Recht op beperking van de verwerking (AVG artikel 18);

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens (AVG artikel 20);

- Recht van bezwaar (AVG artikel 21);

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Qualitatis Inspectie verwerkt, kunt u een inzageverzoek (schriftelijk of per e-mail) doen. Qualitatis Inspectie behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

7. Verzoek

U kunt uw verzoek sturen aan:

info@tuv.nl

TÜV Nederland

T.a.v. Privacy Coördinator

Ekkersrijt 4401 

5692 DL SON EN BREUGEL